2816 Rivoli Star Flat Back NHF

Swarovski Rivoli Star 2816 Flat Back Non-Hotfix Crystals part of the SWAROVSKI ELEMENTS range of crystals.